Image gallery
 
Посланикът на Турция в България г-н Хайдар Берк слуша внимателно изказванията по време на втората сесия на конференцията
[close]