Image gallery
 
Г-н Борян Гюзелов, експерт към Македонския център за международно сътрудничество и член на инициативата SELDI, представи своя опит в мониторинга на изпълнението на антикорупционни стратегии в Република Македония.
[close]