Image gallery
 
Г-н Росен Кукушев, Министерство на вътрешните работи, България, представи ролята на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.
[close]