Image gallery
 
Г-н Руслан Стефанов, координатор на Инициативата за развитие и почтеност в Югоизточна Европа и директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията представи основните изводи от Регионалния антикорупционен доклад на инициативата SELDI
[close]