Image gallery
 
Фигура 1. Приходи от нефт и газ в руския федерален бюджет, %
[close]