Image gallery
 
Г-жа Даниела Минева, научен сътрудник към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията представи общия подход за създаване на Европейска платформа за борба с недекларирания труд, приет през октомври 2014 г.
[close]