Image gallery
 
От ляво на дясно: Посланик Алесандро Минуто Рицо, Заместник генерален секретар на НАТО, Посланик Бойко Ноев, Директор на Европейската програма на Центъра и, г-н Николай Свинаров, Министър на отбраната на България
[close]