Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Младен Фрчковски, съветник в Министерството на труда и социалната политика на Македония, г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма към Центъра за изследване на демокрацията, г-жа Ана Мицковска-Ралева, анализатор към Центъра за изследване и формиране на политики, Македония и д-р Питър Роджърс, преподавател по стратегия и международен бизнес към Университета в Шефилд
[close]