Image gallery
 
От ляво на дясно: Г-жа Еугения Гусилов, Директор на Румънския енергиен център, представи своето изследване на тема енергийна сигурност и корупция, със специален фокус върху Румъния; г-н Томаш Даборовски, Старши научен сътрудник в Централния европейски отдел в Центъра за източни изследвания в Полша; д-р Тереза Сабонис-Хелф преподавател в Националния военен колеж на САЩ и д-р Атанасиос Дагумас, Специален съветник на Министъра на енергетиката и изменението на климата на Гърция и гостуващ преподавател в университета в Пирея
[close]