Image gallery
 
Д-р Тереза Сабонис-Хелф, преподавател в Националния военен колеж на САЩ
[close]