Image gallery
 
От ляво на дясно: Посланик Илиян Василев, почетен председател на Българския икономически форум; Д-р Велизар Шаламанов, Министър на отбраната на Република България и д-р Огнян Шентов, Председател, Център за изследване на демокрацията
[close]