Image gallery
 
Г-н Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма на Република България (2009-2012 г.) (вляво) и д-р Арно Бернс, старши експерт по енергетика и научен сътрудник към Центъра за европейски политически изследвания в Белгия (вдясно)
[close]