Image gallery
 
Г-н Томаш Даборовски, Старши научен сътрудник в Централния европейски отдел в Центъра за източни изследвания в Полша
[close]