Image gallery
 
Д-р Андрас Деак, Старши научен сътрудник в Института за световна икономика в Унгария
[close]