Image gallery
 
Г-н Адам Янцзак, Заместник-директор на Икономическия департамент на ЕС в Министерството на външните работи на Полша
[close]