Image gallery
 
Д-р Велизар Шаламанов, Министър на отбраната на Република България
[close]