Image gallery
 
Д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра, открива Втората годишна конференция за сигурността в ЮИЕ.
[close]