Image gallery
 
От ляво надясно: Славянка Иванова, Център за изследване на демокрацията,д-р Мила Манчева, Център за изследване на демокрацията
[close]