Image gallery
 
Г-н Иван Сотиров, Съветник на министъра на външните работи (ляво) и посл. Любомир Иванов, Постоянен представител на България в НАТО
[close]