Image gallery
 
(От ляво надясно) Д-р Стефан Петранов, ръководител катедра Икономика към Софийският Университет; Г-н Милен Колев от Националният статистически институт
[close]