Image gallery
 
(От ляво надясно) Д-р Стефан Петранов, ръководител на катедра Икономика към Софийският университет; Професор Таня Чавдарова от катедрата по социология към Софийският университет
[close]