Image gallery
 
(От ляво надясно) Д-р Зигрид Ранд, старши изследовател от Университетът Гьоте във Франкфурт (Германия); Г-жа Наташа Видмар - Министерството на труда в Словения
[close]