Image gallery
 
(От ляво надясно) Д-р Пиет Реной директор на института Regiopan (Холандия); Д-р Зигрид Ранд, старши изследовател от Университетът Гьоте във Франкфурт (Германия); г-жа Наташа Видмар - Министерството на труда - Словения
[close]