Image gallery
 
(От ляво надясно) Г-н Любо Мишков, докторант към катедрата по мениджмънт на Университета в Шефийлд и научен сътрудник по програма Мария Кюри в Центъра за Изследване на Демокрацията; Г-н Йосип Франич - Институт по публични финанси (Хърватия), научен сътрудник по програмата Мария Кюри в Университета в Шефилд; Г-жа Росица Жекова, анализатор към Програма Сигурност в Центъра за Изследване на Демокрацията и научен сътрудник по програма Мария Кюри в Университета в Шефийлд
[close]