Image gallery
 
От ляво: г-н Орхан Исмаилов, член на Държавната комисия по сигурността на информацията, д-р Мария Йорданова, Директор на Правната програма на Центъра, г-н Димитър Марков, Координатор на проект в Правната програма на Центъра, г-жа Цвета Маркова, Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията и г-жа Мария Виделова, член на Комисията
[close]