Image gallery
 
Делегацията на Министерството на отбраната на Хърватия (от ляво): г-н Мате Работег, държавен секретар, г-н Денис Скубич, Старши съветник, г-жа Йелена Грчич Полич, Заместник министър на отбраната, полк. Владо Шиндлер, Заместник началник на J-5, ГЩ на Хърватските въоръжени сили и бриг. ген. Гордан Чачич, Началник, Служба за сигурност
[close]