Image gallery
 
От ляво: г-н Орхан Исмаилов, член на Държавната комисия по сигурността на информацията, г-жа Цвета Маркова, Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, г-жа Мария Виделова, член на Комисията и посл. Любомир Иванов, Постоянен представител на България на НАТО
[close]