Image gallery
 
(от ляво на дясно)Д-р Огнян Шентов, председател на УС на Центъра за изследване на демокрацията; Г-н Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма (2009-2012г.); Г-н Георги Кадиев, народен представител (2013-2014г.), заместник-министър на финансите (2005-2007г.)
[close]