Image gallery
 
От ляво: г-н Чедомир Радойкович, Посланик на Сърбия и Черна гора, г-н Драган Джурович, Зам.-премиер и министър на вътрешните работи на Черна гора и Драган Йочич, Министър на вътрешните работи на Сърбия
[close]