Image gallery
 
Участниците в кръглата маса: Енергийна сигурност в региона на Черно море в навечерието на украинската криза, 10 юни 2014 г., Вашингтон
[close]