Image gallery
 
От ляво: г-н Питър Стор, Министерство на вътрешните работи на Великобритания, ген. (о.р.) Аню Ангелов, Председател на Център за изследване на националната сигурност и г-н Дейвид Улстенхолм, Съветник в Министерството на вътрешните работи на България
[close]