Image gallery
 
Д-р Матиас Дембински, Институт за изследвания на мира, Франкфурт
[close]