Image gallery
 
Д-р Йелена Полич, Заместник-министър на отбраната и г-н Мате Работег, Държавен секретар, Министерство на отбраната на Хърватия
[close]