Image gallery
 
От ляво: г-н Румен Стоилов, Министър на вътрешните работи на България, г-н Асен Асенов, Директор на Агенция "Митници" и г-н Христо Манчев, Първи заместник главен прокурор и ръководител на Върховна касационна прокуратура
[close]