Image gallery
 
От ляво: полк. Захари Захариев, Началник на Първо РПУ, г-н Красимир Алексиев, Главен следовател, Ръководител на І столична следствена служба и полк. Валери Рачев, Заместник комендант на Военната академия
[close]