Image gallery
 
От ляво: г-жа Мария Виделова, член на Държавната комисия по сигурността на информацията, г-жа Цвета Маркова, Председател на Комисията, г-жа Татяна Дончева, народен представител и г-н Орхан Исмаилов, член на Комисията
[close]