Image gallery
 
От ляво надясно: Г-н Кристос Кристо, Атинска агенция за развитие и управление на проекти, Гърция; г-н Доменико Перота, Старши изследовател в Института за защита и сигурност на гражданите (IPSC); д-р Джан Луиджи Албано, Експерт по обществени поръчки в Consip, държавна агенция на Министерството на икономиката и финансите на Италия
[close]