Image gallery
 
Г-жа Озге Искит, Съветник, Риск и съвместимост; Г-н Вим Венсинк, Мениджър-проекти PricewaterhouseCoopers (PwC)
[close]