Image gallery
 
Г-н Силвиу Попа, Старши експерт в румънския Национален съвет за разглеждане на жалбите
[close]