Image gallery
 
Д-р Джан Луиджи Албано, Експерт по обществени поръчки в Consip, държавна агенция на Министерството на икономиката и финансите на Италия
[close]