Image gallery
 
Д-р Клаус Шуман, Генерален директор по политическите въпроси в Съвета на Европа
[close]