Image gallery
 
Д-р Огнян Шентов, Председател на УС, Център за изследване на демокрацията; г-н Николас Канелопулос, Главен секретар в Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека на Гърция.
[close]