Image gallery
 
Г-н Пламен Панайотов, Заместник министър-председател на България (ляво) и д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра, посрещат гостите на приема по случай откриването на международната конференция
[close]