Image gallery
 
Г-н Руслан Стефанов, директор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията; г-н Пенчо Хубчев, Програмен координатор, Фондация “Фридрих Eберт”, България; г-жа Регине Шуберт, Директор, Фондация “Фридрих Еберт”, България
[close]