Image gallery
 
Г-н Пламен Панайотов, Заместник министър-предсетадел на България, приветства участниците в конференцията
[close]