Image gallery
 
Г-н Трайчо Трайков, бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма.
[close]