Image gallery
 
От ляво на дясно: д-р Соломон Паси, Министър на външните работи на България, д-р Огнян Шентов, Председател на УС на Центъра и Лорд Джордж Робъртсън, Генерален секретар на НАТО
[close]