Image gallery
 
От ляво на дясно: г-н Тодор Ялъмов, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията; д-р Тодор Галев, старши анализатор в Икономическата програма на Центъра; г-н Ангел Милев, програмнен директор на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса (Enterprise Europe Network) за България
[close]