Image gallery
 
От ляво на дясно: Г-жа Ваня Несторова, прокурор във Върховната касационна прокуратура, г-жа Катарина Бюс, съветник в Посолството на Кралство Нидерландия, г-н Цветлин Йовчев, началник на кабинета на Президента, г-жа Ребека Дънам, съветник по политическите и икономическите въпроси в посолството на САЩ, г-н Георги Симеонов, експерт в Министерството на отбраната и г-жа Йонка Алексова, експерт в Министерството на вътрешните работи.
[close]