Image gallery
 
Г-жа Мария Асениус, началник на кабинета на комисар Малмстрьом, ГД „Вътрешни работи” по време на регионален семинар: Анти-корупционан доклад на ЕС, София, 10 - 11 декември 2012 г.
[close]